Intrebarile din tema Anemiile. Anemia feripriva. Anemiile hemolitice dobandite. Deficitul de vitamina B12 si acid folic.

   [include grilele scoase]   [doar CM]   [doar CS]
< Inapoi

Pagina: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14     

1. [ANM10035] Care dintre afirmaţiile de mai jos nu este adevarată: (pg. 353, 356, 357)
   A: Feritina serica este proteina transportatoare pentru Fe în organism
   B: Clinic apare sindromul Pica
   C: Administrarea concomitentă a inhibitorilor de pompă de protoni afectează absorbţia Fe administrat oral
   D: Administrarea preparatelor de Fe continuă 6 luni după normalizarea nivelului hemoglobinei
   E: Preparatele de fier se administrează înainte de masă
Vezi raspuns

2. [ANM10036] În anemia feriprivă: (pg. 356-357)
   A: Absorbţia Fe administrat oral nu este afectată de lactate
   B: Apare macrocitoza
   C: CTLF este scăzută
   D: Feritina serică este crescută
   E: Coilonichia se datorează efectului direct al deficitului de Fe asupra ţesuturilor
Vezi raspuns

3. [ANM10037] În anemiile hemolitice dobândite, este adevărat că: (pg. 358-359)
   A: Haptoglobina plasmatică creşte în hemoliza intravasculară
   B: Numărul de reticulocite reprezintă nivelul eritropoiezei MO
   C: Hemoglobina liberă în ser creşte în hemoliza extravasculară
   D: Scade LDH-ul seric
   E: Creşte bilirubina directă
Vezi raspuns

4. [ANM10038] Referitor la anemia prin deficit de vitamina B12, este adevărat că: (pg. 362, 366, 367)
   A: Nivelul seric al vitaminei B12 nu se corelează cu manifestarile clinice sugestive
   B: LDH-ul si bilirubina sunt normale
   C: Contraceptivele orale cresc catabolismul vitaminei B12
   D: Examinarea MO hematogene în deficitul de vitamina B12 evidenţiază hipoplazie medulară, care se corelează cu pancitopenia periferică
   E: După rezecţia ileală, simptomatologia clinică datorată deficitul de vitamina B12, apare la aproximativ 3-4 ani
Vezi raspuns

5. [ANM10039] Hiperhomocisteinemia cronică (pg. 366)
   A: Se corelează cu valoarea feritinei serice
   B: Nu are impact clinic major
   C: Se întâlneşte în deficitul cronic prelungit de Fe
   D: Este responsabilă de boala vasculară ocluzivă a placentei cu complicaţii ale sarcinii
   E: Explică manifestările neurologice din anemia megaloblastică prin deficit de vitamina B12
Vezi raspuns

6. [ANM10040] Explorările paraclinice, la un pacient cu anemie prin deficit de vitamin B12, identifică: (pg. 367)
   A: Examenul MO evidenţiază hipoplazie triliniară
   B: Acidul metilmalonic seric scăzut în > 95% cazurile cu confirmare clinică a deficitului de vitamină B12
   C: Trombocitoza
   D: Neutrofile polimorfonucleare hipersegmentate
   E: LDH scăzut
Vezi raspuns

7. [ANM10041] Tratamentul în boala aglutininelor la rece presupune: (pg. 361)
   A: Plasmafereza în cazurile grave
   B: Imunoglobuline intravenoase 1-5 g/kg 5 zile
   C: Corticoterapie, pentru că ofera rezultate superioare comparativ cu cele obţinute în anemiile hemolitice cu anticorpi la cald
   D: Transfuzii de masă eritrocitară
   E: Splenectomie de urgenţă, aceasta reprezentând cea mai eficientă metodă terapeutică
Vezi raspuns

8. [ANM10042] Medicamente implicate în inducerea deficitului de acid folic sunt: (pg. 366)
   A: Hipocolesterolemiante
   B: Anticoagulante orale (Trombostop, Sintrom)
   C: Antifungicele
   D: Antineoplazicele şi antiretrovirale antinucleoside
   E: Sărurile de aur
Vezi raspuns

9. [ANM10043] Profilaxia cu vitamina B12 se indică: (pg. 369)
   A: Nu se recomandă tratament profilactic în nicio situaţie
   B: Vegetarieni, dieta săracilor
   C: Copii prematuri
   D: Mamele care alaptează
   E: La pacienţii care primesc tratament cu Metotrexat
Vezi raspuns

10. [ANM10044] Care dintre următoarele afirmaţii, referitoare la AHAI cu anticorpi la cald, nu este adevarată: (pg. 360)
   A: AHAI cu anticorpi la cald pot fi idiopatice sau secundare (limfoproliferari, HIV, colagenoze…)
   B: Testul antiglobulinic direct este pozitiv pentru IgG
   C: Anticorpii care mediază hemoliza sunt de tip IgG şi se leagă de antigenele eritrocitare la 37grdC
   D: Anticorpii care mediază hemoliza sunt de tip IgM, fixatori de complement
   E: Hemoliza este extravasculară
Vezi raspuns

Pagina: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14