Intrebarile din tema Leucemia acuta si cronica mielocitara si limfocitara. Leucemiile acute. Leucemia acuta limfoblastica. Leucemia mieloida cronica. Leucemia limfocitara cronica.

   [include grilele scoase]   [doar CM]   [doar CS]
< Inapoi

Pagina: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17     

1. [LCM00001] Criteriul obligatoriu de diagnostic în leucemiile acute este: (pg. 374)
   A: Organomegalie: hepato-splenomegalie, hipertrofii gingivale.
   B: Prezenţa de celule atipice (blasti) > 20% în măduva osoasă
   C: Prezenţa de celule atipice (blasti) în sângele periferic
   D: Sindrom hemoragipar clinic manifest şi sindrom febril de etiologie neprecizată
   E: Pancitopenie
Vezi raspuns

2. [LCM00002] Care dintre anomaliile citogenetică sau moleculară următoare reprezintă factor de prognostic nefavorabil: (pg. 376)
   A: Prezenţa genei de fuziune PML-RAR alfa
   B: Mutaţiile genei NPM1
   C: Del 5q-
   D: Inv 16
   E: T(15;17)
Vezi raspuns

3. [LCM00003] Transplantul allogen de celule stem periferice de la donator înrudit in leucemia acută mieloblastică: (pg. 378)
   A: Nu se efectuează allotransplant medular în leucemia acută mieloblastică, datorită mortalităţii ridicate prin reacţia grefa contra gazdă.
   B: Se indică pacienţilor sub 45 de ani cu LAM cu prognostic favorabil, în prima remisiune completă
   C: În leucemia acută mieloblastică se indică numai autotransplant medular
   D: Se indică pacienţilor sub 45 de ani cu LAM cu prognostic nefavorabil, în prima remisiune completă.
   E: Se indică tinerilor < 20 de ani
Vezi raspuns

4. [LCM00004] Examenul maduvei osoase hematogene în leucemia acută limfoblastică: (pg. 382)
   A: Evidenţiază prezenţa de rare insule de celule hematopoetice şi prezenţa de celule adipoase care înlocuiesc celularitatea medulară normal
   B: Evidenţiază măduva hipocelulară, astfel explicându-se citopeniile din sângele periferic
   C: Evidenţiază prezenţa de limfoblasti > 20%, criteriu necesar pentru diagnostic
   D: Nu se efectuează la diagnostic pentru că există trombocitopenie şi există risc crescut de sângerare
   E: Nu este obligatoriu, diagnosticul fiind stabilit pe examenul sângelui periferic
Vezi raspuns

5. [LCM00005] Care dintre factorii enumeraţi mai jos, reprezintă factor de prognostic favorabil în leucemia acută limfoblastică: (pg. 383)
   A: Absenţa afectării SNC
   B: Leucocite < 30 000/mm3
   C: Prezenţa translocaţiei t(9;22)
   D: Absenţa organomegaliei – splenomegalie, hepatomegalie, poliadenopatie
   E: Prezenţa organomegaliei – splenomegalie, hepatomegalie, poliadenopatie
Vezi raspuns

6. [LCM00006] Analiza imunofenotipică în leucemia acută limfoblastică: (pg. 382)
   A: Evidenţiază prezenţa t(8;14), cu prognostic nefavorabil
   B: Evidenţiaza markerii CD13, CD33, CD11c
   C: Defineşte subtipurile de LAL, evidenţiind marker de linie B, T şi celula limfoidă nediferenţiată
   D: Identifică anomalii citogenetice cu impact prognostic
   E: Nu se indică, întrucât nu are rol în orientarea conduitei terapeutice
Vezi raspuns

7. [LCM00007] Markeri imunologici, indicatori ai unui prognostic mai rezervat, în leucemia limfatică cronică, sunt: (pg. 399)
   A: Nu exista marker imunologici indicatori ai unui prognostic rezervat
   B: CD5
   C: CD38
   D: CD23
   E: CD20
Vezi raspuns

8. [LCM00008] Caracterele clinice ale adenopatiilor din leucemia limfatică cronică, sunt: (pg. 396)
   A: Ganglioni imobili, aderă la planurile superficiale şi profunde
   B: Au tendinţa de a forma conglomerate
   C: Sunt adenopatii dureroase
   D: Sunt simetrice, de obicei generalizate
   E: Sunt asimetrice, de obicei latero-cervicale
Vezi raspuns

9. [LCM00009] Care dintre următorii factori clinici sau paraclinici nu este factor de prognostic în leucemia limfatică cronică: (pg. 399)
   A: Dublarea numărului de limfocite in < 12 luni.
   B: Stadiul clinic
   C: Del 17p13
   D: Statusul nonmutant
   E: Prezenţa complicaţiilor de tip autoimun
Vezi raspuns

10. [LCM00010] Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la leucemia granulocitară cronică este inexactă: (pg. 386, 388, 389)
   A: Splenomegalia este un semn inconstant, care apare tardiv in evolutia bolii şi nu depăşeşte cu mai mult de 5 cm rebordul costal
   B: La examenul molecular se identifică proteina p210, cu activitate tirozinkinazică
   C: In faza acută apar complicaţii hemoragice şi infecţioase care reprezintă principala cauză de deces.
   D: Răspunsul citogenetic precoce la tratamentul cu inhibitori de tirozinkinază este un important factor cu valoare prognostică
   E: În faza accelerată procentul de blaşti în maduva osoasă este cuprins între 10-19%
Vezi raspuns

Pagina: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17