Intrebarile din tema Infectia cu virusul imunodeficinetei umane.

   [include grilele scoase]   [doar CM]   [doar CS]
< Inapoi

Pagina: 1  2  3  4  5  6     

1. [HIV10092] Următoarele enunţuri referitoare la HIV sunt adevărate, cu excepţia: ()
   A: infecţia cu HIV este diagnosticată prin utilizarea unui test de screening şi a unui test de confirmare
   B: este un virus ADN
   C: stabileşte rezervoare latente în organismul uman
   D: este un virus din familia retrovirusurilor
   E: genereaza iniţial o infecţie acută
Vezi raspuns

2. [HIV10093] Etapa SIDA este definită imunologic de valoarea numărului limfocitelor CD4: ()
   A: <350 cel/mmc
   B: >200 cel/mmc
   C: >500 cel/mmc
   D: 200-499 cel/mmc
   E: <200 cel/mmc
Vezi raspuns

3. [HIV10094] Care este durata maximă a ferestrei serologice în infecţia cu HIV? ()
   A: 12 luni
   B: Nouă luni
   C: Şase luni
   D: Trei luni
   E: O lună
Vezi raspuns

4. [HIV10095] In care etapă a replicării virale acţionează inhibitorii de fuziune: ()
   A: ataşarea de coreceptori
   B: integrarea ADN-ului proviral în materialul genetic al celulei gazdă
   C: formarea proteinelor mature prin clivarea poliproteinelor
   D: pătrunderea în celula gazdă
   E: transcrierea materialului genetic viral
Vezi raspuns

5. [HIV10096] În cazurile de expunere accidentală profesională cu potenţial inalt de infectare cu HIV, profilaxia cu antiretrovirale se face timp de: ()
   A: Toata viaţa
   B: Douăsprezece luni
   C: Şase luni
   D: Patru săptămâni
   E: 48 de ore
Vezi raspuns

6. [HIV10102] HIV are drept sursă de infecţie ()
   A: Cabaline
   B: Bovine
   C: Umană
   D: Animală
   E: Hidrică
Vezi raspuns

7. [HIV10103] Etiologia şi manifestările clinice din infecţia HIV nu includ ()
   A: Nu apar infecţii oportuniste in evoluţia infecţiei
   B: În rezervoarele virale din organismul uman HIV rămâne pe termen lung în stare de latenţă
   C: Evoluţia este cu progresie lentă a bolii
   D: Evoluţia poate fi asimptomatică perioade lungi
   E: Tabloul clinic prezintă o variabilitate foarte mare
Vezi raspuns

8. [HIV10104] Epidemiologia infecţiei HIV nu este caracterizată de ()
   A: Deleţia homozigotă delta 32 are o frecvenţă scăzută în populaţie
   B: Deleţia homozigotă de delta 32 ar conferi protecţie faţă de infecţie
   C: Există un vaccin eficient
   D: Susceptibilitatea este generală
   E: Sursa de infecţie este umană
Vezi raspuns

9. [HIV10105] Sindromul retroviral acut este caracterizat de, cu excepţia ()
   A: Fereastra serologică poate dura în medie o lună
   B: În această perioadă testarea anticorpilor nu este utilă
   C: Infecţia HIV este diagnosticată cel mai frecvent în această perioadă
   D: Simptomatologia este nespecifică şi poate apărea pe parcursul primei luni de la contactul infectant
   E: Tabloul clinic în cele mai multe cazuri se remite spontan
Vezi raspuns

10. [HIV10106] Despre epidemiologia HIV este falsă ()
   A: Transmiterea are loc pe cale sexuală
   B: Evoluţia din România s-a produs în două faze
   C: Transmiterea poate fi verticală
   D: Receptivitatea este generală, în absenţa imunizării
   E: Sursa este umană
Vezi raspuns

Pagina: 1  2  3  4  5  6