Intrebarile din tema Tulburari electrolitice si acidobazice. Tulburari ale echilibrului acido-bazic. Tulburari ale echilibrului hidro-electrolitic.

   [include grilele scoase]   [doar CM]   [doar CS]
< Inapoi

Pagina: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13     

1. [TEA00001] Compartimentul intracelular reprezintă: (pg. 575)
   A: 1/2 din apa totală
   B: 2/5 din apa totală
   C: 2/3 din apa totală
   D: 1/4 din apa totală
   E: 1/3 din apa totală
Vezi raspuns

2. [TEA00002] Compartimentul extracelular reprezintă următoarea proporţie: (pg. 575)
   A: 1/2 din apa totală
   B: 2/5 din apa totală
   C: 2/3 din apa totală
   D: 1/4 din apa totală
   E: 1/3 din apa totală
Vezi raspuns

3. [TEA00003] In spatiul extracelular, sodiul are o concentraţie de: (pg. 575)
   A: 120-150 mmol/l
   B: 135-145 mmol/l
   C: 1,7-2,6 mmol/l
   D: 4,5-5,8 mmol/l
   E: 3,5-5 mmol/l
Vezi raspuns

4. [TEA00004] În spaţiul extracelular, potasiul are următoarea concentraţie: (pg. 575)
   A: 120-150 mmol/l
   B: 135-145 mmol/l
   C: 1,7-2,6 mmol/l
   D: 4,5-5,8 mmol/l
   E: 3,5-5 mmol/l
Vezi raspuns

5. [TEA00005] Hiperpotasemia este definită ca o creştere a nivelului plasmatic de K+ peste: (pg. 586)
   A: 5,3 mmol/l
   B: 6 mmol/l
   C: 5 mmol/l
   D: 4,7 mmol/l
   E: 4,5 mmol/l
Vezi raspuns

6. [TEA00011] Hemodializa NU se indică în următorul caz ()
   A: Hiper K+ asociată cu insuficienţă renală cronică
   B: Hiper IC+ asociată cu insuficienţă renală cronicăoligurică (diureză< 400 ml/zi)
   C: Hiper K+ asociată cu leziuni tisulare semnificative
   D: Hiper IC+ rezistentă la tratamentul medical
   E: Hiper K+ asociată cu leziuni tisulare semnificative
Vezi raspuns

7. [TEA00012] Osmolaritatea este caracterizată de următoarea afirmaţie ()
   A: Poate fi măsurată prin determinarea punctului crioscopic al soluţiei respective
   B: Se exprimă în mOsm/kg apă
   C: Se exprimă prin numărul de mOsm prezenţi într-un litru de soluţie
   D: Se utilizează în cazul fluidelor din organism
   E: Concentraţia totală a particulelor dizolvate din soluţie
Vezi raspuns

8. [TEA00013] Hipovolemia izoosmolară este caracterizată prin ()
   A: Apare în cadrul diabetului zaharat
   B: Nu sunt deplasări de lichide din şi spre compartimentul intracelular
   C: Corectarea rapidă prezintă riscul apariţiei edemului cerebral
   D: Mecanismul este favorizat şi de alterarea pemeabilităţii membranei capilare
   E: Mai frecvent este de cauză iatrogenă prin aport excesiv de Na+ prin soluţii perfuzabile hipertone
Vezi raspuns

9. [TEA00014] Uscăciunea mucoaselor, scăderea turgorului cutanat şi ROT exacerbate sunt elemente din cadrul ()
   A: Hipovolemiei hipoosmolare
   B: Hipervolemia izoosmotică
   C: Hipervolemia hiperosmotică
   D: Hipervolemia hipoosmotică
   E: Hipovolemiei hiperosmolare
Vezi raspuns

10. [TEA00015] Hiponatremiei determină următoarele simptome în funcţie de valoarea Na ()
   A: sub 115 mmol/l - hipoventilaţie, mialgii
   B: sub 115 mmol/l - confuzie, agitaţie
   C: 125-130 mmol/l - halucinaţii, incontinenţă
   D: 130-135 mmol/l - anorexie, greaţă
   E: sub 115 mmol/l - convulsii, comă
Vezi raspuns

Pagina: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13