Intrebarile din tema Convulsiile la copil.

   [include grilele scoase]   [doar CM]   [doar CS]
< Inapoi

Pagina: 1  2  3  4  5  6  7  8  9     

1. [CNV00001] Dintre manifestările epileptice cu debut în perioada 1 luna-3 ani face parte: (pg. 6-9)
   A: Epilepsia cu crize generalizate tonico-clonice de trezire
   B: Epilepsia absentă a copilului
   C: Sindromul West
   D: Encefalopatia epileptică infantilă precoce (sindromul Ohtahara)
   E: Encefalopatia mioclonica precoce (sindromul Aicardi)
Vezi raspuns

2. [CNV00002] Care dintre următoarele afirmaţii privind convulsiile febrile simple la copil este adevărată? (pg. 8)
   A: sunt urmate de deficit postcritic
   B: apar de obicei la copiii cu retard neuropsihic
   C: apar de obicei la copiii cu anomalii neurologice
   D: apar la copii cu vârsta între 6 luni – 5 ani
   E: apar mai frecvent la nou-născut
Vezi raspuns

3. [CNV00003] Care dintre următoarele crize parţiale se manifestă prin alterarea conştienţei? (pg. 5)
   A: crizele parţiale cu semiologie complexă
   B: crizele parţiale simple cu simptome psihice
   C: crizele parţiale simple cu simptome vegetative
   D: crizele parţiale simple cu simptome somato-senzoriale
   E: crizele parţiale simple cu semiologie motorie
Vezi raspuns

4. [CNV00004] Prototipul crizelor epileptice ocazionale este reprezentat de: (pg. 8, 12)
   A: pavorul nocturn
   B: convulsiile febrile
   C: mioclonia benigna Fejerman
   D: mioclonia esenţială
   E: spasmul hohotului de plâns
Vezi raspuns

5. [CNV00005] In perioada antenatală, primul loc în etiologia crizelor epileptice este reprezentat de: (pg. 2)
   A: malformatiile arterio-venoase
   B: malformatiile cortexului cerebral (tulburări de proliferare, migrare neuronală şi organizare corticală)
   C: tumorile cerebrale
   D: neuroinfecţiile (encefalita herpetică, abces cerebral)
   E: encefalopatia hipoxic-ischemică
Vezi raspuns

6. [CNV00006] Secusele musculare masive, scurte, bilaterale ale membrelor şi trunchiului caracterizează: (pg. 3-4)
   A: crizele atonice
   B: crizele mioclonice
   C: crizele tonico-clonice
   D: crizele clonice
   E: crizele tonice
Vezi raspuns

7. [CNV00007] Care este examenul neuroimagistic de primă intenţie la copiii cu epilepsie? (pg. 10-11)
   A: tomografia computerizată cu emisie de foton unic (SPECT)
   B: tomografia cu emisie de pozitroni (PET)
   C: EEG (electroencefalogramă)
   D: examenul CT (tomografia computerizată)
   E: IRM cerebral (imagistică prin rezonanţă magnetică)
Vezi raspuns

8. [CNV00008] Care dintre malformaţiile cortexului cerebral cu rol în etiologia crizelor epileptice este rezultatul tulburărilor de migrare neuronală? (pg. 2)
   A: microdisgeneziile
   B: schizencefalia
   C: polimicrogiria
   D: lissencefalia
   E: hemimegalencefalia
Vezi raspuns

9. [CNV00009] Hipocalcemia neonatală caracterizată clinic prin crize focale sau multifocale este o condiţie în care calcemia: (pg. 5)
   A: poate fi corectată dacă există hipoparatiroidism funcţional
   B: poate fi ameliorată prin alimentarea exclusivă cu lapte pulbere cu raport Ca/P < 1-1,5
   C: poate fi ameliorată prin alimentarea exclusivă cu lapte de vacă foarte bogat în fosfaţi
   D: este < 12 mg%
   E: este < 7 mg%
Vezi raspuns

10. [CNV00010] Care dintre următoarele este element de prognostic nefavorabil în sindrom West? (pg. 7)
   A: răspunsul electroclinic stabil la tratament
   B: răspunsul electroclinic rapid la tratament
   C: hipsaritmia asimetrică
   D: traseul de hipsaritmie clasică
   E: debutul spasmelor epileptice dupa vârsta de 4 luni
Vezi raspuns

Pagina: 1  2  3  4  5  6  7  8  9